Our Stores

Store Name Region Incharge Phone Address
Aliabad Hunza Gilgit Rehmat Hussain 3120892400
CHATOORKHAN Gilgit Amjad Kamal 3555400592
US TARNAWA HR-09 Haripur Zulfiqar Ali 03465361493
GHARSHINAN ROAD Pishin Syed Noor ulllah 0302 3415567
US MUSLIMABAD HR-36 Haripur M.Rafique,DW 0349-2430091/0095651250
KHAN PUR HR-01 Haripur Farman Elahi,SM 0313-1557958
US KOHI NARA HR-47 Haripur Zulqurnain Zumrad 03489870080
US DIGI CHOKE HR-05 Haripur Khalid Shakeel,SM 03005595395
US HALLI HR-71 Haripur Kamran Hafeez Abbasi, DW 0344-9500988
US PIND MUNIM KHAN HR-68 Haripur Javid Khan ASM 0300-5603980/03465715424
Khair Pur-1 Bahawalpur Muhammad Shehzad 0301-7861872
US KHURSHID PLAZA HR-44 Haripur Rashid Khan,SM 0313-5848803
US LABOUR COLONY HR-50 Haripur Saeed Iqbal, ASM 0331-5851255
US DINGI HR-35 Haripur Akhtar Nawaz 0312-9028612/03465616720
PUL MURAD Bahawalnagar Muhammad Hafeez 0306-2648106
US KANGRA COLONY HR-08 Haripur Arshad Zaman,SM 03425503065
US BAKA MORE HR-65 Haripur Sajid Mehmood,DW 0311-0850273
US TIP COLONY HR-02 Haripur Muhammad Safeer 0333-5290780
US PANIAN HR-17 Haripur Liaquat 03125202504
US LANGRAIL HR-27 Haripur Faheem Khan DW 0332-1942845/0439527190
US BAGRA HR-16 Haripur Abid Khan 0343-9527190/03411925633
US SHAH MAQSOD HR-26 Haripur M.Rafique,SM 0311-8742087
US SARAI SALEH HR-12 Haripur Nazakat Khan,SM 0311-1593124
US SWAT CHOWK HR-33 Haripur Zia Ur Rehman 0334-9659466
US ALI KHAN HR-40 Haripur Muhammad Imran 0301-8149868